APFM
APFM Hist˛ria
Hist˛ria de lĺAssociaciˇ de la Premsa Forana de Mallorca

L'Associació de Premsa Forana de Mallorca (APFM) va néixer sota l'impuls d'algunes publicacions històriques davant la necessitat dels seus representants d'establir relacions i també, per tractar les possibles solucions de les problemàtiques comunes que tenien aquestes publicacions.

Davant aquesta situació, l'APFM va començar a funcionar l'any 1978, si bé no seria fins al febrer de 1980 en què es constituí en una associació legal. L'Associació va néixer amb l'objectiu de representar, gestionar i defensar els interessos comuns de les publicacions i, també, de potenciar el foment i la difusió de la llengua catalana.

El maig de 1980 es va acordar la creació de l’anagrama de l’entitat acordant que totes les publicacions associades el posarien vora la capçalera. El disseny fou presentat per Rafel Ferrer de la revista Perlas y Cuevas, i consisteix en el nom de Premsa Forana enquadrat dins el perfil de Mallorca.

Al llarg d'aquests anys de vida associativa, han format part de l'Associació més de cent publicacions. N'han estat presidents, per ordre cronològic, Santiago Cortès (1980-1984), Carles Costa (1984, 1989-1994) Biel Massot, (1985-1989), Miquel Company, Gabriel Mercè (1999-2008) i Rafel Oliver (2008-2021).

La consolidació de l'APFM s'ha aconseguit gràcies a la constant dedicació de les successives juntes directives i les diverses publicacions, a les quals també s'hauria d'afegir la col·laboració de les institucions autonòmiques i insulars. Un element que ha definit la consolidació de l'APFM, va ser la consecució de la seu social a Sant Joan, de la qual destaca l'hemeroteca de més de 1000 volums, bàsicament formada per les publicacions que han estat i són membres de l'APFM, que contínuament es va actualitzant.

Les publicacions de l’APFM tenen una incidència extraordinària en els seus àmbits de difusió respectius. L’ampla difusió, la seva gran popularitat i la seva proximitat i accessibilitat fa que siguin mitjans molt llegits, molt tenguts en compte i fins i tot estimats per la població local. S’editen majoritàriament en llengua catalana i és freqüent que aquestes publicacions siguin presents a quasi totes les llars i que es llegeixin i rellegeixin fins que surt el pròxim exemplar.

Els mitjans associats a Premsa Forana viuen avui un procés d’adaptació a les noves tecnologies i de creixement. De cada dia hi ha més mitjans, més qualitat i més professionals de la informació que viuen i treballen del fenomen de les publicacions locals, que a Mallorca gaudeix d’una història més que centenària.

Des del gener de l'any 1999, l'APFM disposa d’aquest web com a lloc de trobada i comunicació entre les publicacions associades i les persones interessades i que disposin de comunicació a la xarxa mundial d'Internet. Ara el 2022 el renovam per iniciar una nova etapa i reforçar la nostra marca de proximitat.