APFM
APFM Actualitat
L'Associació de Premsa Forana reivindica amb la resta d’Associacions de mitjans de proximitat de l’estat el seu paper davant les administracions
L'Associació de Premsa Forana reivindica amb la resta d’Associacions de mitjans de proximitat de l’estat el seu paper davant les administracions

L'Associació de Premsa Forana juntament amb les principals associacions de mitjans comarcals i locals  de l’estat  signen un manifest a Getxo que reivindica el seu paper davant les administracions.

Els signants del manifest són l’Associació de Premsa Comarcal Valenciana, l’Associació de Mitjans Digitals de la Comunitat Valenciana, l’Associació de Premsa Forana de Mallorca, l’Associació de Premsa Local de Menorca, Tokikom, xarxa de mitjans locals en euskera i l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal.

Antecedents.

La darrera edició del Dia de la Premsa Comarcal que l’ACPC va organitzar a Barcelona el mes de novembre, va ser l’embrió perquè les associacions de premsa que van assistir vingudes de tot l’Estat decidissin començar a col·laborar i treballar conjuntament per poder obrir les portes de determinades administracions que, fins al moment, els hi estan tancades.

Conjuntament, aquestes associacions sumem més de 1.300 treballadors i 2.200 col·laboradors, amb un pressupost global de quasi 49 milions d’euros. A banda de donar vida i negoci en cadascun dels territoris on existeixen i arribar a 7.000.000 de persones les quals donen fe de l’arrelament d’aquests mitjans en el seu entorn.

Per aquest motiu les associacions signants del manifest reclamen a l’Administració central el compromís de les administracions públiques estatals per a incloure en la seva inversió publicitària als mitjans de comunicació locals i comarcals especialitzats en informació de proximitat.

I també que se’ls tingui en compte, de manera destacada, a l’hora de dissenyar ajudes econòmiques destinades a pal·liar els efectes de les crisis, fent èmfasi en l’efecte multiplicador que la nostra activitat té en la dinamització social, cultural i econòmica sobre les nostres àrees d’influència.

Una iniciativa que va començar a Barcelona el passat mes de novembre, i que ha continuat a Getxo, el 24 de març del 2023.

AQUEST ÉS EL MANIFEST:

Manifest de les associacions de mitjans de comunicació local i comarcal

Conscients de les nostres característiques, problemàtiques i reptes comuns, les següents associacions de mitjans de comunicació local i comarcal, ens vàrem reunir a Barcelona els dies 18 i 19 de novembre del  2022, i a Getxo els dies 23  i 24 de març del 2023, per a acostar postures i obrir vies de col·laboració:

 • Associació Catalana de la Premsa Comarcal
 • Associació de la Premsa Comarcal Valenciana
 • Associació de Mitjans Digitals de la Comunitat Valenciana
 • Associació de Premsa Forana de Mallorca
 • Associació de la Premsa Local de Menorca
 • TOKIKOM, Agrupació de mitjans locals en euskera

Entre les sis entitats sumem  un total de 347 mitjans  d’informació local i comarcal, amb una audiència conjunta de sis milions i mig de persones i formem un potent grup econòmic amb  1.296 persones en nòmina i 2.213 col·laboradors, amb un volum econòmic de gairebé 49 milions d’euros anuals.

Declarem

Els mitjans  locals i comarcals fomentem l’accés  de la ciutadania a la informació veraç, a la cultura, a la participació social i als  hàbits democràtics, per la qual cosa  som essencials per a la  dinamització i democràcia social.

En un context d’ús i difusió interessada i massiva de notícies enganyoses  i mitges  veritats, els mitjans locals i comarcals ens basem  en un periodisme pròxim, sense intermediaris, i fidel a la realitat.

La nostra proximitat al carrer i a la ciutadania, fan dels mitjans locals i comarcals, un element bàsic per a la difusió i preservació de  la nostra riquesa i diversitat social, cultural i lingüística.

Tot això  ens dóna  un alt grau d’acceptació i  reconeixement  entre el públic, amb uns alts índex d’abast  i penetració impensables per a altres  tipus de mitjans. Els mitjans  de les associacions signants arriben  a 6.542.587 persones,  el que dóna fe de l’arrelament social d’aquests mitjans. 

Valorats en conjunt, els mitjans de comunicació locals i comarcals constituïm un sector econòmic rellevant, amb un volum total de 48.961.000 euros anuals, que proporciona treball i manteniment a 1.296 famílies de manera directa. A més, indirectament, fomentem també l’activitat econòmica dels nostres proveïdors, i oferim productes i serveis  que contribueixen notablement a dinamitzar les economies locals.

Es tracta d’un sector econòmic molt dinàmic i en constant renovació per a adaptar-se als constants canvis tecnològics i a les noves dinàmiques socials associades.

Com a agents de les economies locals, els mitjans locals i comarcals han patit amb cruesa les conseqüències directes i indirectes de les últimes crisis econòmiques i sanitàries, especialment en la caiguda d’ingressos publicitaris provocada per la desaparició de petites empreses i comerços locals.

Malgrat les dificultats, els mitjans de comunicació local i comarcal no sols mantenim, sinó que renovem constantment la nostra activitat, adaptant-la als constants canvis socials i tecnològics, sempre des d’una marcada vocació de servei públic i amb el ferm compromís amb la nostra comunitat local, que es veu correspost amb un creixement constant del nostre públic objectiu.

Manifestem

Els mitjans de comunicació local i comarcal hem de ser considerats per part de les administracions públiques d’àmbit estatal, especialment pel que respecta a la inserció de publicitat institucional, actualment inexistent en els nostres mitjans.

Aquesta publicitat institucional d’àmbit estatal ha de ser distribuïda amb criteris d’eficàcia comunicativa i proporcionalitat, sempre en relació directa amb la realitat local i comarcal, i tenint en compte l’alt grau de penetració i la capil·laritat dels mitjans locals i comarcals en les seves respectives àrees de difusió.

Sol·licitem, per tant, el compromís de les administracions públiques estatals per a incloure en la seva inversió publicitària als mitjans de comunicació locals i comarcals especialitzats en informació de proximitat.

De la mateixa manera i, donat l’alt impacte directe i indirecte de les últimes crisis econòmiques i sanitàries en el nostre sector, demanem també que se’ns tingui en compte de manera destacada als mitjans de comunicació locals i comarcals a l’hora de dissenyar ajudes econòmiques destinades a pal·liar els efectes de les crisis, destacant l’efecte multiplicador que la nostra activitat té en la dinamització social, cultural econòmica en les nostres àrees d’influència.

Finalment, però no menys important, manifestem la  nostra disponibilitat i voluntat de col·laboració per a facilitar en la mesura que sigui possible la implementació tècnica d’aquestes peticions.

Els Signants

 • Francesc J. Fàbregas Bonet. President de l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal.
 • Luis Peidro Payá. Secretari de l'Associació de la Premsa Comarcal Valenciana.
 • Miguel Miró. President de l'Associació de Mitjans Digitals de la Comunitat Valenciana.
 • Bartomeu Caldentey. Vicepresident de l'Associació de Premsa Forana de Mallorca.
 • Miquel Ángel Marquès. Secretari de l'Associació de la Premsa Local de Menorca.
 • Alaitz Artolazabal. Directora de TOKIKOM, Toki Komunikabideen Bateragunea.