APFM
APFM Actualitat
VII Trobada de revistes de Premsa Forana a Llucmajor
VII Trobada de revistes a Llucmajor  1
VII Trobada de revistes a Llucmajor  2
VII Trobada de revistes a Llucmajor  3
3     VII Trobada de revistes a Llucmajor

Les revistes de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca es reuniren a LLucmajor el passat dissabte dia 31 d’octubre, en el que fou la VII trobada de revistes. 18 publicacions d’arreu de Mallorca es donaren cita a les 10 del matí, per a realitzar una visita cultural per la vila de LLucmajor, a càrrec del professor d’història, Joan Monserrat Sastre. La revista amfitriona d’aquesta nova trobada fou LLucmajor de pinte en ample, amb Catalina Font i Coloma Julià al capdavant, que donaren la benvinguda als 35 companys de les publicacions associades a Premsa Forana. Hi fou present la regidora d’Educació de l’Ajuntament de LLucmajor, Maria Barceló Calviño.

Joan Monserrat mostrà per espai de dues hores: l’Ajuntament de la Vila, la casa rectorial, l’església amb les sagristies, i el conjunt de cases que formen el quadrat de la Vila (part cèntrica), cases populars, cases modernistes, gòtiques i reginalistes; la biblioteca de ca ses Gotleves, casa gòtica, la casa on morí la poetessa Maria Antònia Salvà, el claustre de Sant Bonaventura, i una exposició de ceràmiques de Miquel Barceló amb fotografies de Toni Catany sobre les mateixes ceràmiques. Seguidament es feu un aperitiu, l’assemblea general extraordinària, i un dinar de companyonia.

Rafel Oliver Grammatico, reelegit president

En l’assemblea general extraordinària, celebrada a la sala d’actes del claustre de Sant Bonaventura, amb segona convocatòria a les 12,30 hores, amb la presència de representants de 18 membres de l’associació, es feu l’elecció de la nova junta directiva. No es presentaren més que els set mateixos membres que foren elegits el 2012, essent reelegits per unanimitat la mateixa junta directiva, amb Rafel Oliver Grammatico com a president, Elizabeth Sánchez, vicepresidenta, Marta Bergas, secretària, Magí Ferriol, tresorer, i tres vocals: Gabriel Mercè, Joana Mora i Antoni Riera.

Rafel Oliver encetà una conversa explicant les reunions realitzades de la junta directiva amb diferents representants de les institucions públiques del Govern Balear i el Consell de Mallorca. Es parlà entre els assistents dels diferents projectes a dur a terme durant el 2016 i en endavant.

Amb el tema dels mitjans digitals, l’assemblea acordà a proposta de la junta, integrar els diaris i revistes digitals en català, com a nou membres de l’associació, una vegada hagin fet la petició pertinent, la qual cosa farà augmentar el corpus de mitjans adscrits a Premsa Forana en un 30%.