SANTIAGO CORTÈS

BIEL
MASSOT

CARLES
COSTA

MIQUEL
COMPANY

GABRIEL
MERCÈ

RAFEL
OLIVER

Història

L'Associació de Premsa Forana de Mallorca (APFM) va néixer sota l'impuls d'algunes publicacions històriques davant la necessitat dels seus representants d'establir relacions i també, per tractar les possibles solucions de les problemàtiques comunes que tenien aquestes publicacions.

Davant aquesta situació, l'APFM va començar a funcionar l'any 1978, mentre que la seva legalització va arribar l'any 1980. L'Associació va néixer amb l'objectiu de representar, gestionar i defensar els interessos comuns de les publicacions i, també, de potenciar el foment i la difusió de la llengua catalana.

A llarg d'aquests anys de vida associativa, han format part de l'Associació més de cent publicacions. N'han estat presidents, per ordre cronològic, Santiago Cortès, Biel Massot, Carles Costa, Miquel Company, Gabriel Mercè i Rafel Oliver.

La consolidació de l'APFM s'ha aconseguit gràcies a la constant dedicació de les successives juntes directives i les diverses publicacions, a les quals també s'hauria d'afegir la col•laboració de les institucions autonòmiques i insulars. Un element que ha definit la consolidació de l'APFM, va ser la consecució de la seu social a Sant Joan, de la qual destaca l'hemeroteca de més de 450 volums, bàsicament formada per les publicacions que han estat i són membres de l'APFM, que contínuament es va actualitzant.

En l’actualitat 39 publicacions d’arreu de l’illa de Mallorca formen part de l’APFM, de les quals sis són de periodicitat setmanal, cinc són quinzenaris, 15 d’elles són mensuals, 7 bimestrals, 5 trimestrals i una revista digital. Tot aquest moviment, sustentat per més de 1.100 persones, representa un volum anual d’unes 30.000 pàgines de continguts, repartides en 780 edicions. El tiratge global relatiu d'aquestes publicacións -considerant-hi un sol número de cada publicació- és de 52.000 exemplars. El tiratge global real -considerant-hi tots els números que surten a l’any- és de més d’1.400.000 exemplars. Per tant, d'acord amb aquesta dada, la difusió periòdica, en relació amb la població dels municipis on s'edita, passa el 60%.

Les publicacions de l’APFM tenen una incidència extraordinària en els seus àmbits de difusió respectius. L’ampla difusió, la seva gran popularitat i la seva proximitat i accessibilitat fa que siguin mitjans molt llegits, molt tenguts en compte i fins i tot estimats per la població local. S’editen majoritàriament en llengua catalana i és freqüent que aquestes publicacions siguin presents a quasi totes les llars i que es llegeixin i rellegeixin fins que surt el pròxim exemplar.

Els mitjans associats a Premsa Forana viuen avui un procés d’adaptació a les noves tecnologies i de creixement. De cada dia hi ha més mitjans, més qualitat i més professionals de la informació que viuen i treballen del fenomen de les publicacions locals, que a Mallorca gaudeix d’una història més que centenària.

Des del gener de l'any 1999, l'APFM disposa d’aquest web com a lloc de trobada i comunicació entre les publicacions associades i les persones interessades i que disposin de comunicació a la xarxa mundial d'Internet.